Kế Toán

Kế Toán

Kế Toán >
199,000VND 99,000VND
1 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Lợi ích khi tham gia khóa học Sai lầm công việc có thể khắc phục chứ sai lầm tài chính có thể khiến bạn trả giá đến khốn đốn, khuynh gia bại sản . ...
6 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Bạn sẽ học được gì CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế GTGT Nắm rõ công việc thực tế...
72 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Khóa học kế toán cho người đã biết tại VAFT giúp các bạn có được quy trình làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế thuần thục và chính xác: Tập hợp chứn...
3 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Kế toán là một nghề hay một công cụ quản lý, điều đó tùy thuộc vào bạn là ai? Là một kế toán viên hay là một nhà quản lý? Chương ...
2 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Vai trò của kế toán – tài chính ngày nay đã ngày càng trở nên quan trọng và có tầm ảnh hưởng ngang với sự trường tồn của doanh nghiệp. Đây là...
9 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Kế Toán >
199,000VND 99,000VND
Bạn sẽ học được gì CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó Nắm rõ hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNDN, các công việc thực tế của một kế toán thuế về...
10 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Xác lập được kiến trúc kinh doanh, xây dựng chiến lược cấp công ty và định hướng. Xác định được các trọng điểm hành động dựa trên các nguồn lực hiệ...
7 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Khóa học xoay quanh các nội dung chính như: – Quy định chung về thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG, giúp bạn nắm rõ về các đối tượng chịu thuế, không chịu...
Add to Wishlist
Miễn phí
Kế Toán >
199,000VND 99,000VND
Khóa học này dành cho   Người muốn có một chuyên gia kế toán để hỏi khi cần   Người muốn làm kế toán trên Excel, nắm được quy trình hạch ...
20 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND