Mầm non

Mầm non

Bạn học được gì ?   Kích hoạt các chức năng của não bộ trẻ ngay từ trong bụng mẹ thông qua các giác quan để trẻ nhanh hoàn thiện các năng lực ...
10 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Kỹ năng mềm >
199,000VND 99,000VND
Bạn học được gì ? Bồi dưỡng những tố chất để giúp trẻ có sự phát triển toàn diện nhất cả về phẩm chất trí tuệ và phẩm chất phi trí tuệ của con trẻ ...
10 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Bạn học được gì ? Sửa chữa, thay thế những sai lầm bằng phương pháp nuôi dạy con đúng đắn Xây dựng con thành một đứa trẻ thành công, kiệt suất Cho ...
37 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Bạn học được gì ? Khuyến khích sự phát triển toàn diện Xây dựng một cơ thể khỏe mạnh qua việc khuyến khích trẻ vận động khám phá Phát triển ngôn ng...
12 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Bạn học được gì ? Hiểu rõ và áp dụng các công cụ giáo dục hiệu quả để nuôi dạy trẻ Có được những giải pháp đối với các vấn đề khó khăn phụ huynh th...
30 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND
Kỹ năng mềm >
199,000VND 99,000VND
Bạn học được gì? Tư duy đúng về tiền bạc Kiểm soát và làm chủ đồng tiền Giới thiệu khoá học Thay vì né tránh, cha mẹ cần tự trang bị kiến thức, hướ...
31 bài học
Add to Wishlist
199,000VND 99,000VND