Trung học phổ thông

Trung học phổ thông

giới thiệu khoá học abcxyz
Add to Wishlist
Miễn phí
Hóa Học >
Miễn phí
Bạn học được gì? Phân dạng hợp lý, trình bày khoa học, giải chi tiết các dạng bài điển hình hoá 12 Tự tin hơn và đặt kết quả tốt trong môn hoá lớp ...
10 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Hóa Học >
Miễn phí
Bạn học được gì? Phân dạng hợp lý, trình bày khoa học, giải chi tiết các dạng bài điển hình hoá 10 Tự tin hơn và đặt kết quả tốt trong môn hoá lớp ...
77 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Lớp 11 >
Miễn phí
Toán học lớp 11 Bạn sẽ học được gì: Được học toàn diện kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết của chương trình Toán 11. Giải đáp thắc mắc trong suốt...
101 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Lớp 10 >
Miễn phí
Bạn học được gì? Phân dạng hợp lý, trình bày khoa học, giải chi tiết các bài toán điển hình Vật Lý 10 Tự tin hơn và đặt kết quả tốt trong môn vật l...
72 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Lớp 11 >
Miễn phí
Bạn học được gì? Phân dạng hợp lý, trình bày khoa học, giải chi tiết các bài toán điển hình Vật Lý 11 Tự tin hơn và đặt kết quả tốt trong môn vật l...
48 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Bạn học được gì? Phân dạng hợp lý, trình bày khoa học, giải chi tiết các bài toán điển hình Vật Lý 12 Hướng dẫn giải chi tiết tất cả những câu trắc...
37 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Lớp 10 >
Miễn phí
Bạn học được gì? Nắm vững các kiến thức về tác giả, tác phẩm, kiến thức ngữ pháp, làm văn Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản Cách lập dàn ý bài văn...
27 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Hóa Học >
Miễn phí
Hóa học lớp 11 Bạn sẽ học được gì: Giúp các bạn sót kiến thức cơ bản lấy lại nhanh chóng Tự tin hơn khi đi học trên lớp Làm bài kiểm tra đạt kết qu...
75 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí
Lớp 10 >
Miễn phí
Toán học lớp 10 Bạn sẽ học được gì: Được học toàn diện kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết của chương trình Toán 10. Giải đáp thắc mắc trong suốt...
40 bài học
Add to Wishlist
Miễn phí